ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

 

1. ΑΥΧΕΝΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ

 

σπονδυλικά σώματα

εφιππιοειδής άρθρωση

μεσοσπονδύλιο τρήμα

σύστοιχο νωτιαίο νεύρο & πλάγια νωτιαία αγγεία

προέχων σπόνδυλος

Α7

εγκάρσιος σωλήνας

σπονδυλική αρτηρία και ομώνυμες φλέβες

καρωτιδικά φύματα Chassaignac

πρόσθια φύματα Α6

αυλάκωση εγκάρσιας απόφυσης

σύστοιχο νωτιαίο νεύρο

 

Χ.Γ.: εγκάρσια τρήματα, κλίση αρθρικών αποφύσεων: 45ο, δισχιδής ακανθώδης απόφυση, υπινιακή παρακέντηση

 

ΑΤΛΑΝΤΑΣ

 

πλάγια φύματα

εγκάρσιος σύνδεσμος (προσφύεται)

αύλακα σπονδυλικής αρτηρίας

(οπίσθιο τόξο)

ομώνυμη αρτηρία

 

 

2. ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ

 

Χ.Γ.: εγκάρσιες γλήνες, πλευρικά ημιγλήνια, μακριές ακανθώδεις αποφύσεις (δίκην κεράμων)

 

(1ος, 11ος, 12οςàμία τέλεια γλήνη σε κάθε πλάγια επιφάνεια, 10οςàμόνο τα επάνω ημιγλήνια)

 

 

3. ΟΣΦΥÏΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ

 

Χ.Γ.: ογκώδεις, δεν έχουν πλευρικά ημιγλήνια & εγκάρσιες γλήνες, επικουρικό & θηλοειδές φύμα, οσφυονωτιαία παρακέντηση O4-O5

 

 

4. ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ

 

πρόσθια ιερά τρήματα

πρόσθιοι κλάδοι ιερών νεύρων

εγκάρσιες γραμμές

ίχνη συνοστέωσης ιερών σπονδύλων

ιερός σωλήνας

επέκταση σπονδυλικού σωλήνα, περιέχει την «ίππουρη»

οπίσθια ιερά τρήματα

πίσω κλάδοι ιερών νεύρων

 

μέση ιερή ακρολοφία

συνοστέωση ακανθωδών αποφύσεων

αρθρική ιερή      »

συνοστέωση αρθρικών          »

πλάγια ιερή         »

συνοστέωση εγκάρσιων         »

ΠΛΕΥΡΕΣ

 

πλευρική αύλακα

μεσοπλεύρια αγγεία

φύμα πρόσθιου σκαληνού μυός (εμπρός)

αύλακα υποκλείδιας φλέβας

φύμα πρόσθιου σκαληνού μυός (πίσω)

αύλακα υποκλείδιας αρτηρίας

 

(Η 1η πλευρά δεν έχει πλευρική αύλακα & ακρολοφία κεφαλής)

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ                                              

     

νωτιαία άκανθα

ακανθώδεις αποφύσεις

ελάσσων νωτιαία αύλακα

ανάμεσα σε: νωτιαία άκανθα & εγκάρσιες αποφύσεις

μείζων νωτιαία αύλακα

ανάμεσα σε: εγκάρσιες αποφύσεις & πλευρές

πνευμονικές αύλακες

ανάμεσα σε: σπονδυλικά σώματα & πλευρές

(δέχονται πίσω χείλη πνευμόνων)

 

 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Η΄ ΚΥΡΙΩΣ ΚΡΑΝΙΟ

 

 

  1. ΘΟΛΟΣ

 

υπερκόγχιο τρήμα ή εντομή

υπερκόγχια αγγεία και νεύρα

βρεγματικά ή Σαντορίνεια τρήματα

ανοστομωτικά φλέβια

οβελιαία αύλακα

άνω οβελιαίος φλεβώδης κόλπος

πακχιόνια βοθρία

πακχιόνια σωμάτια

ρηχές αύλακες

κλάδοι μέσης μηνιγγικής αρτηρίας

 

  1. ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Α. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

 

τετρημμένο πέταλο ηθμοειδούς

οσφρητικά νημάτια

κάλαιο

δρέπανο εγκεφάλου

εκβολές πρόσθιου και οπίσθιου ηθμοειδούς πόρου

ομώνυμα αγγεία και νεύρα

 

            Β. ΜΕΣΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

 

οπτική αύλακα

οπτικό χίασμα

οπτικό τρήμα

οπτικό νεύρο και οφθαλμική αρτηρία

βόθρος της υπόφυσης

ομώνυμος ενδοκρινής αδένας

υπερκόγχιο σχίσμα

3η, 4η, 6η εγκεφαλική συζυγία

1ος κλάδος τριδύμου

οφθαλμικές φλέβες

στρογγύλο τρήμα

2ος κλάδος τριδύμου

ακανθικό τρήμα

μέσα μηνιγγικά αγγεία

ακανθικό νεύρο

πρόσθιο ρηγματώδες τρήμα

έσω καρωτίδα

μείζον και ελάσσον επιπολής λιθοειδές νεύρο

ωοειδές τρήμα

3ος κλάδος τριδύμου

εντύπωμα τριδύμου (Meckel)

μηνοειδές γάγγλιο του τριδύμου (Gasser)

αύλακα του μείζονος επιπολής λιθοειδούς νεύρου (οδηγεί)

νόθο στόμιο του προσωπικού νεύρου (Fallopius)

αύλακα του ελάσσονος επιπολής λιθοειδούς νεύρου (οδηγεί)

άνω στόμιο του τυμπανικού σωληναρίου

άνω λιθοειδής αύλακα

ομώνυμος φλεβώδης κόλπος

 

            Γ. ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

           

έσω ινιακή ακρολοφία

δρέπανο της παρεγκεφαλίδας

εγκάρσια αύλακα

ομώνυμος φλεβώδης κόλπος

σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας (χείλη της αύλακας)

σιγμοειδής αύλακα

ομώνυμος φλεβώδης κόλπος

σφαγιτιδικό ή οπίσθιο ρηγματώδες τρήμα (καταλήγει)

σφαγιτιδικό ή οπίσθιο ρηγματώδες τρήμα

9η, 10η, 11η εγκεφαλική συζυγία

αρχή έσω σφαγιτιδικής φλέβας (έξω επιφάνεια του τρήματος)

έσω στόμιο του υπογλώσσιου πόρου

12η εγκεφαλική συζυγία (ομώνυμο νεύρο)

στόμιο έσω ακουστικού πόρου

7η εγκεφαλική συζυγία (προσωπικό νεύρο)

8η εγκεφαλική συζυγία (ακουστικό νεύρο)

διάμεσο νεύρο

εσω ακουστικά αγγεία

παρεγκεφαλικοί βόθροι

ημισφαίρια της παρεγκεφαλίδας

 

  1. ΕΞΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Α. ΠΡΟΣΘΙΑ ΜΟΙΡΑ

(αθέατη λόγω παρουσίας του κύτους της ρινός και των οφθαλμικών κόγχων)

 

            Β. ΜΕΣΗ ΜΟΙΡΑ

 

βελονομαστοειδές τρήμα

(έξω στόμιο του προσωπικού πόρου)

προσωπικό νεύρο

 

            Γ. ΟΠΙΣΘΙΑ ΜΟΙΡΑ

 

ινιακή αύλακα

ινιακή αρτηρία

 

 

 

ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ

 

  1. ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 

υποκόγχιο τρήμα

ομώνυμα αγγεία και νεύρα

κυνικός βόθρος

ομώνυμος μυς (εκφύεται)

 

 

  1. ΠΛΑΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 

ζυγωματοπροσωπικά τρήματα

ομώνυμα αγγεία και νεύρα

μηνοειδής εντομή

μασητήρια αγγεία και μασητήριο νεύρο

 

 

  1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 

πτερυγοειδές βοθρίο

έξω πτερυγοειδής μυς (καταφύεται)

γναθιαίο τρήμα

ομώνυμος πόρος

(κάτω φατνιακά αγγεία και ομώνυμο νεύρο)

οπισθογόμφιο τρίγωνο

απόσχιση της κροταφίτιδος ακρολοφίας

γναθοϋοειδής αύλακα

ομώνυμα αγγεία και νεύρα

βυκανητική ακρολοφία

βυκανητής μυς (εκφύεται)

έσω λοξή γραμμή

(3ος γομφίος οδόντας)

γναθοϋοειδής μυς (εκφύεται)

υπογνάθιος βόθρος

σιελογόνοι αδένες

υπογλώσσιος βόθρος

σιελογόνοι αδένες

 

  1. ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 

(αθέατη λόγω παρουσίας οστών εγκεφαλικού κρανίου, κύτους της ρινός και οφθαλμικού κόγχου)

 

 

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΚΟΓΧΟΣ

 

(άνω τοίχωμα)

βόθρος του δακρυικού αδένα1

ομώνυμος αδένας

τροχιλιακός βόθρος

τροχιλία του άνω λοξού μυός

 

(έσω τοίχωμα)

βόθρος του δακρυικού ασκού2 (καταλήγει μέσω του ρινοδακρυικού πόρου)

κάτω ρινικό πόρο

πρόσθια και οπίσθια δακρυική ακρολοφία

πρόσθιο και οπίσθιο σκέλος του βλεφαρικού συνδέσμου (εκφύονται)

πρόσθιο και οπίσθιο ηθμοειδές τρήμα (οδηγούν μέσα από τους ομών. πόρους)

κύτος του κρανίου

1: έξω & άνω

2: έσω & κάτω

 

(έξω τοίχωμα)

ζυγωματοκογχικά τρήματα (οδηγούν μέσω λεπτών πόρων)

ζυγωματοπροσωπικά και ζυγωματοκροταφικά τρήματα

ζυγωματοπροσωπικά και ζυγωματοκροταφικά τρήματα

ομώνυμα αγγεία και νεύρα

 

 

ΚΥΤΟΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ

 

(άνω τοίχωμα)

τρήματα

οσφρητικά νημάτια

σφηνοηθμοειδές κόλπωμα

στόμιο σφηνοειδούς κόλπου

 

 

ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΚΟΙ ΚΟΛΠΟΙ

 

μετωπιαίοι κόλποι           (εκβάλλουν)

μέσος ρινικός πόρος

σφηνοειδείς κόλποι                   »

σφηνοηθμοειδές κόλπωμα

γναθιαία ή ιγμόρια άντρα          »

μέσος ρινικός πόρος

οπίσθιες ηθμοειδείς κυψέλες    »

άνω ρινικός πόρος

πρόσθιες ηθμοειδείς κυψέλες   »

μέσος ρινικός πόρος

 

 

ΒΟΘΡΟΙ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

 

Κροταφικό βόθρος

 

1. Από τα τρία τοιχώματά του εκφύεται ο κροταφίτης μυς

2. Επικοινωνεί με τον υποκροτάφιο βόθρο

 

Υποκροτάφιος βόθρος

 

Επικοινωνεί με:

    α. τον οφθαλμικό κόγχο (υποκόγχιο σχίσμα)

    β. το μέσο κρανιακό βόθρο (ακανθικό και ωοειδές τρήμα)

    γ. τον πτερυγοϋπερώιο βόθρο (πτερυγογναθιαία σχισμή)

 

Πτερυγοϋπερώιος βόθρος

 

1. Περιέχεται η έσω γναθιαία αρτηρία

2. Επικοινωνεί με το μέσο κρανιακό βόθρο (στρογγύλο) και με τον οφθαλμικό κόγχο (υποκόγχιο σχίσμα)

 

Πτερυγοειδής βόθρος

πτερυγοειδές άγκιστρο

τένοντας του τείνοντος το υπερώιο οστό

πτερυγοειδής βόθρος

έσω πτερυγοειδής μυς (εκφύεται)

ΚΛΕΙΔΑ

 

υποκλείδια αύλακα

υποκλείδιος μυς (προσφύεται)

 

 

ΩΜΟΠΛΑΤΗ

 

(πρόσθια επιφάνεια)

υποπλάτιος βόθρος

ομώνυμος μυς

 

(οπίσθια επιφάνεια)

υπερακάνθιος βόθρος

ομώνυμος μυς

υπακάνθιος βόθρος

ομώνυμος μυς

ωμοπλατιαία εντομή à τρήμα

άνω εγκάρσιος σύνδεσμος

υπεργλήνιο φύμα

τένοντας μακράς κεφαλής δικέφαλου βραχιονίου μυός (εκφύεται)

υπογλήνιο φύμα

τένοντας μακράς κεφαλής τρικέφαλου βραχιονίου μυός (εκφύεται)

 

(Ωμογλήνη: άρθρωση που περιέχει στο εσωτερικό της τένοντες)

 

 

ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΟΣΤΟ

 

(άνω άκρο – πρόσθια επιφάνεια)

αύλακα δικέφαλου βραχιονίου μυός

τένοντας της μακράς κεφαλής δικέφαλου βραχιονίου μυός (κατεβαίνει)

πλατύς ραχιαίος μυς (καταφύεται)

 

(σώμα – έξω επιφάνεια)

δελτοειδές φύμα ή τράχυσμα

δελτοειδής μυς (καταφύεται)

 

(σώμα – οπίσθια επιφάνεια)

σπειροειδής αύλακα

κερκιδικό νεύρο (προχωρεί)

 

 

ΩΛΕΝΗ

 

(άνω άκρο)

οπίσθια επιφάνεια

τένοντας τρικέφαλου βραχιονίου μυός (καταφύεται)

ωλένιο όγκωμα ή τράχυσμα

πρόσθιος βραχιόνιος μυς (προσφύεται)

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΚΙΔΑ

 

(άνω άκρο – πρόσθια επιφάνεια)

δικεφαλικό ή κερκιδικό όγκωμα

τένοντας του δικέφαλου βραχιονίου μυός (καταφύεται)

 

(σώμα – έξω επιφάνεια)

τράχυσμα

στρογγύλος μυς (καταφύεται)

 

(κάτω άκρο – πρόσθια επιφάνεια)

κάτω άκρο – πρόσθια επιφάνεια

τετράγωνος πρηνιστής μυς (εκφύεται)

 

(κάτω άκρο – οπίσθια επιφάνεια)

ραχιαίο φύμα (εκατέρωθεν)

αύλακες για να δέχονται τους τένοντες των εκτεινόντων μυών

 

 

ΚΑΡΠΟΣ

 

(πρόσθια επιφάνεια)

καρπιαία αύλακα à καρπιαίος σωλήνας

εγκάρσιος σύνδεσμος του καρπού

καρπιαίος σωλήνας

τένοντες των καμπτήρων μυών των δακτύλων (περνούν)

μέσο νεύρο

2ο & 3ο μετακάρπιο

στυλοειδής απόφυση

2ο & 5ο μετακάρπιο

μία μόνο πλάγια αρθρική επιφάνεια

(το 1ο δεν έχει καθόλου αρθρ. επιφάνειες)

 

 

ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

 

(πρόσθια επιφάνεια)

μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις

σησαμοειδή οστά

 

 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΟΣΤΟ

 

(έσω επιφάνεια)

ηβικό φύμα

(κάτω από το υποδερμάτιο στόμιο του βουβωνικού πόρου)

βουβωνικός σύνδεσμος (προσφύεται)

λαγόνιος βόθρος

ομώνυμος μυς (εκφύεται)

 

(έξω επιφάνεια)

κοτυλιαίος βόθρος

στρογγύλος σύνδεσμος (καταφύεται)

κοτυλιαία εντομή à τρήμα

εγκάρσιος σύνδεσμος της κοτύλης

κοτυλιαίο τρήμα

αγγεία και νεύρα

θυροειδές τρήμα à σωλήνας

θυροειδής υμένας

 

ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ

 

(σώμα - οπίσθια επιφάνεια)

κτενιαία επιφάνεια

ομώνυμος μυς (καταφύεται)

 

(κάτω άκρο - οπίσθια επιφάνεια)

έσω ή μεσοκονδύλιες επιφάνειες

χιαστοί σύνδεσμοι (εκφύονται)

έξω ή υποδερμάτιες επιφάνειες

(έσω και έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα)

σύστοιχος πλάγιος σύνδεσμος (προσφύεται)

βοθρίο

ιγνυακός μυς (εκφύεται)

φύμα του μεγαλύτερου προσαγωγού μυός

ομώνυμος μυς

 

 

ΚΝΗΜΗ

 

(άνω άκρο - άνω επιφάνεια)

πρόσθιος & οπίσθιος μεσογλήνιος βόθρος

χιαστοί σύνδεσμοι (προσφύονται)

εγκάρσια αύλακα

τένοντας ημιυμενώδους μυός (γλυστράει)

κνημιαίο κύρτωμα

επιγονατιδικός σύνδεσμος (προσφύεται)

φύμα πρόσθιου κνημιαίου μυός (φύμα του Gerdy)

ομώνυμος μυς

 

(σώμα – οπίσθια επιφάνεια)

ιγνυακή επιφάνεια

ομώνυμος μυς (καταφύεται)

 

 

ΠΕΡΟΝΗ

 

(άνω άκρο – οπίσθια επιφάνεια)

στυλοειδής απόφυση ή κορυφή της περόνης

τένοντας του δικέφαλου μηριαίου μυός (προσφύεται)

 

(σώμα – έσω επιφάνεια)

πρόσθια μοίρα

εκφυτικό πεδίο μακρών εκτεινόντων μυών, τους δακτύλους

οπίσθια μοίρα

οπίσθιος κνημιαίος μυς (εκφύεται)

 

 

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ

 

(κάτω επιφάνεια)

αστραγαλική αύλακα

ταρσιαίος κόλπος

 

(πίσω επιφάνεια)

αύλακα

τένοντας του μακρού καμπτήρα μυός του μεγάλου δακτύλου

 

 

ΠΤΕΡΝΑ

 

(έξω επιφάνεια)

αύλακα

τένοντας του μακρού περονιαίου μυός

 

(έσω επιφάνεια)

λοξή αύλακα

τένοντες του οπίσθιου κνημιαίου μυός και των καμπτήρων μυών των δακτύλων

 

(πίσω επιφάνεια)

πίσω επιφάνεια

αχίλλειος τένοντας (καταφύεται)

 

(Υπέρεισμα αστραγάλου)

 

ΚΥΒΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΟ

 

(έξω επιφάνεια)

αύλακα (υποδέχεται)

τένοντας του μακρού περονιαίου μυός

 

 

ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

 

(πρόσθια επιφάνεια)

μεταταρσιοφαλαγγικές διαρθώσεις

σησαμοειδή οστά